Buzdolabı Motor Bağlantı Şeması

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][smartslider3 slider=”11″][vc_single_image image=”4159″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_empty_space height=”40px”][vc_custom_heading text=”Buzdolabı Motor Elektrik Bağlantısı” font_container=”tag:h2|text_align:center”][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

Buzdolabı çeşitleri tek kapılı, derin donduruculu ve no-frost olarak açıklanmış olup, çalışma prensipleri detaylıca belirtilmiştir.

Klasik buzdolapları (Tek kapılı buzdolabı)
Bu tip buzdolapları ticari olarak ilk kullanılmaya başlanılan buzdolabı tipleridir.

Klasik Buzdolabı Yapısı
Tüm soğutucuların çalışma prensibi tek kapılı ev tipi buzdolaplarında olduğu gibidir. Ekovat, soğutucudan gaz halindeki soğutkanı emer. Aynı zamanda gazı kondensere basar. Gazın sıcaklığı ve basıncı artar. Kondenser tarafından gazın sıcaklığı alınır ve gaz sıvılaşır.

Sıvılaşan gazı drayer (filtre) süzerek rutubet ve asitleri emer, toz ve benzeri katı maddeleri tutar. Temizlenen sıvı soğutkan kılcal üzerinden soğutucuya ulaşır. Soğutucuda hacim birden genişlediğinden ve vakumlu olduğundan gazın basıncı düşer. Düşük basınçta soğutkan, sıvı halden gaz haline dönüşür ve bu esnada etrafındaki ısıyı alır. Soğutucu ısısının alınması buranın soğuması demektir.

Evapta (soğutucu) buharlaşan gaz ekovat tarafından emilerek kondensere basar ve olay tekrarlanmış olur. Prensip şemadan ve yazılanlardan anlaşıldığına göre soğutucudan alınan ısı kondenserden dışarı atılır. Dolap içerisinde soğutucudaki soğuk havanın dibe çökmesi, alttaki sıcak havanın yükselmesi ve soğutucu tarafından soğutulması ile dolap hacminin soğuması sağlanmış olur.

Klasik Buzdolabı Çalışma prensibi
Ev tipi buzdolaplarının elektrik prensip şeması ise daha önceki ekovat devresine ilave olarak ekovata seri bağlı bir termostat ve bu ana devreye paralel bağlı buton ve lamba bulunur. Bu devrede röle yardımcı sargıyı devreye sokar, devreden çıkarır.

Termik, röle ve motor sargılarını aşırı akımlara karşı korur. Termostat, dolabın soğukluğunu, ayarlanan derecede ekovatı durdurup tekrar çalıştırır. Lamba butonu, dolabın kapısının hareketine bağlı olup dolap kapısı açıldığında kontakları kapanır. Aydınlatma lambası yanar. Dolap kapısı kapatıldığında kontaklarını açarak lambanın sönmesini sağlar.

Klasik Buzdolabı Bağlantı şemaları
Aşağıdaki şekillerde klasik buzdolaplarına ait gaz yolu şeması ve elektrik devre şemaları verilmiştir.

Buzdolabı Elektrik Şeması

Şekil 2.2: Klasik buzdolap’larında elektrik şeması

Klasik Buzdolabı Özellikleri
Bu buzdolaplarının kapısının tek oluşu ve aynı zamanda dondurucu kısmı karlanma yapmaktadır. Bu özellik no frost buzdolaplarında yoktur. Günümüzde bu tip buzdolapları artık evlerde kullanılmamaktadır (sadece büro tipi buzdolapları).

Derin Donduruculu Buzdolabı
Derin Donduruculu Buzdolabı Yapısı
Tek kapılı klasik buzdolaplarına göre farklıdır. Klasik buzdolaplarına nazaran bazı yapısal değişikliklerde göstermektedir.

Derin Donduruculu Buzdolabı Çalışma prensibi
Tek kapılı dolaptan farkı, bazılarında kondenser yağ soğutmalı ve iki soğutuculu olmasıdır. Soğutucular birbirlerine seri bağlıdır. Ekovat soğutucudan gazı emer, daha sonra önce birinci kondensere basar.

Gaz, ısıyı kondenserden atarak sıvı hale geçer. Birinci kondenserin çıkışı ekovat tabanındaki boruya bağlandığından sıvı halindeki soğutkan ekovat tabanından geçerken ekovat yağının ısısını emerek tekrar buharlaşır. Gaz ikinci kondenserden de bu ısıyı atarak tekrar sıvı haline geçer.

Gaz, drayer ve kılcaldan geçerek soğutucularda buharlaşarak etrafındaki ısıyı alır. Buhar halindeki soğutucu ekovat tarafından emilerek tekrar kondensere basar ve soğutma çevrimi tekrarlanır.

Derin Donduruculu Buzdolabı Bağlantı Şemaları
Derin donduruculu buzdolaplarına ait prensip şeması ve elektrik şeması aşağıda gösterilmiştir.

Derin Donduruculu Bozdolabı Gaz Yolu Şeması

Şekil 2.3: Derin donduruculu buzdolabın içindeki hava akımı ve gaz yolu şeması

Derin Donduruculu Bozdolabı Elektrik Şeması

Şekil 2.4: Derin donduruculu buzdolabının elektrik prensip devre şeması

Derin Donduruculu Buzdolabı Özellikleri
Tek kapılı dolaptan farklı olarak elektrik devresinde ara bölme ısıtıcısı ve alt soğutucu (evap) ısıtıcısı bulunmaktadır. İki kapılı dolapların motorları tek kapılı dolap motorlarından daha büyük olacağından, motor üzerindeki röle ve termiğin güçleri de büyüktür.

Üst bölme (derin dondurucu) ısısı düşük (-5 ile -25 0C) olduğundan ara bölmede buna bağlı olarak ısı düşer. Havanın içindeki nem ara bölme olan saç profilde yoğunlaşarak terleme yapar. Bu terleme olayı bir ısıtıcı konularak önlenir. Isıtıcı şekil 2.3’ten görüleceği gibi devreye paralel bağlıdır.

Çoğu çift kapılı dolaplarda bu ısıtıcının yerini bir ucu ekovatın basınç ucuna, diğer ucu kondenserin giriş ucuna bağlanan boru buradan geçirilir. Gazı soğuması sağlanırken ara bölmenin de ısıtılması gerçekleşir. Ekovat durduğu zaman devreye girer. Yaklaşık 4000 ile 4500 Ω civarındadır. Ekovata seri, diğer devrelere paralel bağlıdır.

Şekilden görüleceği gibi ekovat çalıştığı zaman termostat kontakları kapalıyken akım, ısıtıcı uçları kısa devre durumundadır. Akım kısa yolu takip edeceğinden ısıtıcı üzerinden geçmez ve termostat üzerinden geçerek ekovatı çalıştırır.

Dolap içi soğuduğu zaman termostat kontakları açılır. Bu durumda akım, rezistans üzerinden sırası ile termik, motorun ana sargısı ve röle üzerinden devresini tamamlar. Isıtıcı alt evap karlanmasını eritir. Termostat kontaklarını kapattığında tekrar soğuma başlar. Isıtıcı devreden çıkar.

“Motordan akım geçtiği halde niçin çalışmıyor?” sorusu akla gelebilir. P=U²/R’ den 220²/4300=11W ve I=P/U=11/220=0,05 A bulunur. Bu değerdeki akım ekovat sargılarında bir manyetik alan meydana getirmez. Dolayısıyla ekovat ve röle çalışmaz.

No-Frost Buzdolabı
No frost buzdolaplarında gazlı, kompresörlü soğutma sistemi devre elemanlarının her biri mevcuttur, tek farkı evapratör yüzeyinde bulunan ısıtıcı rezistanslar ve bu rezistansları devreye alan ve çıkaran zaman rölesi bulunur.

No-Frost Buzdolabı Yapısı
No-Frost dolapların gaz çevrimi diğer dolaplar gibidir. Ekovat ile gaz kondenser, drayer, soğutucu üzerinden dolaştırılarak soğutma sağlanır. Ancak soğutucu gizli ve soğukluk üst ve alt bölümlere bir fan motoru yardımıyla cebri olarak dağıtılmaktadır. Dolabın üst bölümü küçük ve üflenen hava fazla olduğundan burası derin dondurucu bölümüdür. Alt kısımda klepenin ayarlanmasıyla üflenen hava ayarlanarak istenilen soğukluk elde edilir.

No-Frost Buzdolabı Çalışma Prensibi
No-Frost buzdolaplarının yani buz çözme özelliği soğutma elemanlarının bazı zamanlarda ısıtılması ve buzların eritilerek kompresör üzerinde buharlaştırılması yoluyla çalışmaktadır.

No-Frost Buzdolabı Bağlantı Şemaları
Nofrost Bozdolabı Gaz Yolu Şeması

Şekil 2.5: No-Frost dolabın içindeki hava akımı ve gaz yolu prensip şeması (1.ekovat 2. kondanser 3. evap (soğutucu) 4.timer (zamanlayıcı) 5.fan 6. su tahliye hortumu 7. klepe)

Nofrost Bozdolabı Elektrik Şeması

Şekil 2.6: No-Frost dolabın elektrik’i prensip şeması

Şekil 2.6’da 1. kol akımı termostat, ekovat ve timer üzerinden devresini tamamlar. Timer ekovatı belirli sürelerde durdurur ve ısıtıcıyı devreye sokar. 2. kol akımı ise butondan tekrar ikiye ayrılır. Kapının hareketine bağlıdır. Kapı açıldığında fanın akımını keser.

Nedeni ise soğuk havanın dolap dışına çıkmasını azaltmaktır. Kapının açılması ile birlikte dolap içini aydınlatan lambaya enerji verir. 3. kol akımı ise ısıtıcı devresini timer üzerinden tamamlar. Timer, ekovatı durdurulduğunda ısıtıcıya enerji vererek soğutucudaki (evaptaki) karın erimesi sağlanmış olur. Dolaplarda karlanma ve buzlanmanın önüne bu şekilde geçilmiş olunur.

Not: Prensip şekiller geneldir. Her markanın çeşitli modellerinde bağlantı şemaları farklıdır. Bağlantı uçları bilinmeyen dolapların bağlantıları o dolaba ait bağlantı şeması elde edilerek şemaya göre yapılmalıdır.

No-Frost Buzdolabı Özellikleri
No-Frost buzdolapları, çalışma sistemi ile diğer statik dolaplardan farklıdır. Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde, kapı açılmalarında buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme içerisinde buz oluşmasına neden olur.

Oluşan kar ve buzun belirli zaman aralıklarında eritilmesi için, buzdolabının durdurulması, bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken besinlerin dışarıya çıkartılması, biriken buzun temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.

No-Frost dolaplarda ise, durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava soğutucu ve dondurucu bölümlere birçok noktadan homojen olarak üflenir. Raf aralarına dahi homojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün olarak soğumasını sağladığı gibi, nem ve buz oluşmasına imkân vermez. Bu nedenle sahip olduğunuz mekanik No-Frost buzdolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra size büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.[/vc_column_text][vc_btn title=”Ana Sayfaya Dön” style=”3d” color=”danger” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.fiyatineolur.com”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

Buzdolabi Motor Fiyati

Buzdolabınızın içindeki etiket resmini Whatsapp üzerinden bize iletin

↑↑↑ÖRNEKTİR↑↑↑

30 DAKİKA İÇİNDE FİYAT ALIN

Buzdolabı Motor Değişimi

 

Profesyonel Ekiplerimiz İle Tüm İstanbula Hizmet Vermekteyiz.

İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız..
Dilerseniz Buzdolabınızın (Motor Değişim Ücretini) İletişim Bölümünden Arayarakta Bilgi Alabilirsiniz.
Not:Model Bilgisi lazımdır.

İndesit Buzdolabı Parça Fiyatları

(MÜŞTERİ HİZMETLERİ)

 Telefon0850 346 35 32

 Telefon0212 909 06 76

 Telefon0212 909 10 73

İNDESİT Parça Değişim 

FİYATLARA İŞÇİLİK DAHİLDİR

01.01.2021
Fiyatlar 6 ayda bir güncellenmektedir.

İNDESİT Kompresör (Motor)  R600a 920 TL

R600a Gaz Dolumu 230→340 TL 

R134a Gaz Dolumu 240 → 340 TL

İNDESİT Elektronik Kontrol Kartı  420 TL

İNDESİT Elektronik Kontrol Kart  540 TL

İNDESİT Elektronik Kontrol Kartı 420 TL

İNDESİT Elektronik Kontrol Kartı 480 TL

İNDESİT Evaparatör Fan Motoru  310 TL

İNDESİT – Fan-Motoru-kondenser  260 TL

İNDESİT Evap Rezistansı  380 TL

İNDESİT Evap Fan Motoru  330 TL

İNDESİT Evap (İNVERTER) Motor 450 TL

İNDESİT Termostop Sensör 340 TL

İNDESİT Kapı Buton 140 TL

İNDESİT Timer (zamanlayıcı)  220 TL

İNDESİT Elektronik Timer 350 TL

 

(MÜŞTERİ HİZMETLERİ)

 Telefon0850 346 35 32

 Telefon0212 909 06 76

 Telefon0212 909 10 73

Ana Sayfa

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2760″ img_size=”medium”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1823″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2009″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

Buzdolabı Motor Fiyat

GERÇEKLEŞTİRİLEN MOTOR DEĞİŞİMLERİ 1 YIL GARANTİLİ OLARAK İŞLEM GÖRMEKTEDİR!!!

  BOSCH

 

 

 

ARÇELİK

 

 

 

 

VESTEL

 

Vestel Motor

 

 

Fiyatlarımız Günceldir…

Buzdolabı motor değişimleri yaklaşık 1 saat sürmektedir.

 buzdolabı motor değişimleri en uygun fiyatlarla servisimizce yapılmaktadır.

Yüksek Yetkili Servis Fiyatlarına Son…

FİYATİNEOLUR.COM

Yetkili servislerin verdiği olağan üstü yüksek fiyatlara karşıyız. Aynı kopresörü (motoru) biz daha düşük fiyata montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Buzdolablarının seneler içinde motorunda oluşan mekanik elektrik gibi arızalar oluşması malesef normaldir.Bu durumda asla dolabın değişmesi gerekmez zaten genel anlamda baktıgınızda buzdolabı neredeyse bir motordan ibarettir. Buzdolabınızın motorunu değiştirtdiğinizde aslında yeni bir dolap almış gibi oluyorsunuz çünkü buzdolabındaki iş yükünün %80 ini motor üstleniyor. Genel olarak motorlarların ömrü yaklaşık 10 yıl civarıdır tabi buna dolabın bulunduğu ortamdaki hava akışınında çok etkisi olmaktadır. Normal şartlarda buzdolabınızın motorunun soğutulmasını sağlayan hemen buzdolabınızın motorunun yanında olan motor ve kondenser soğutma fanının en sonunda durması veya toz veya pislikten dolayı kitlenmesinden olması gerektiği hızda çalışmamasından dolayı motorunuz zarar görür. Bosch buzdolabı motor fiyatlarını ve montaj bilgilerini üstteki resimlerden kontrol edebilirsiniz

 

Eğer servis gelip yüksek bir maliyet çıkarttıysa

ETİKET RESMİNİ ATINIZ…

30 dk İçinde Fiyat Bildirimi Alıcaksınız…

Buzdolabı Motor Fiyatı Al

                                           

Whatsapp(0537) 834 35 56                 

                             

Whatsapp(0537) 834 35 56

 

Fiyatlarımız Günceldir…

Buzdolabı motor değişimleri yaklaşık 1 saat sürmektedir.

 buzdolabı motor değişimleri en uygun fiyatlarla servisimizce yapılmaktadır.

Yüksek Yetkili Servis Fiyatlarına Son…

Yetkili servislerin verdiği olağan üstü yüksek fiyatlara karşıyız. Aynı kopresörü (motoru) biz daha düşük fiyata montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Buzdolablarının seneler içinde motorunda oluşan mekanik elektrik gibi arızalar oluşması malesef normaldir.Bu durumda asla dolabın değişmesi gerekmez zaten genel anlamda baktıgınızda buzdolabı neredeyse bir motordan ibarettir. Buzdolabınızın motorunu değiştirtdiğinizde aslında yeni bir dolap almış gibi oluyorsunuz çünkü buzdolabındaki iş yükünün %80 ini motor üstleniyor. Genel olarak motorlarların ömrü yaklaşık 10 yıl civarıdır tabi buna dolabın bulunduğu ortamdaki hava akışınında çok etkisi olmaktadır. Normal şartlarda buzdolabınızın motorunun soğutulmasını sağlayan hemen buzdolabınızın motorunun yanında olan motor ve kondenser soğutma fanının en sonunda durması veya toz veya pislikten dolayı kitlenmesinden olması gerektiği hızda çalışmamasından dolayı motorunuz zarar görür. Bosch buzdolabı motor fiyatlarını ve montaj bilgilerini üstteki resimlerden kontrol edebilirsiniz